דף הבית אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
רשימת תפוצה
שם
דוא"ל

ישיבת מרכז הרב נוסדה ע"י הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בשנת תרפ"ד (1924) כמרכז רוחני שישלב את תורת ישראל עם תקומת עם ישראל בארצו.אלפי בוגרי הישיבה המעורים בחיים הציבוריים כרבנים, דיינים, מחנכים, קציני צבא, אנשי אקדמיה ואנשי מעשה ועשרות הישיבות, מוסדות החינוך והישובים שהקימו הביאו לכך שהשם "מרכז הרב" מציין לא רק ישיבה אלא גם תנועה ציונית דתית נרחבת המגשימה את חזונו של הרב קוק. כיום ישיבת מרכז הרב הינה אחד ממרכזי התורה הגדולים בארץ. מאות תלמידים לומדים תורה בקריית הישיבה בירושלים, בבית מדרש "נחמת רחל" שבקבר רחל. סגל הוראה בן מעל לעשרים ר"מים ורבנים, כשלשים רבנים העוסקים בברור הלכה והוצאה לאור של כתבי הראי"ה קוק במכון הלכה ברורה.

 

בית המדרש "נחמת רחל" שבקבר רחל :

 
מטרים ספורים משכונת גילה בירושלים, שוכנת רחל אמנו, זו רחל אמנו המסמלת את מסירות הנפש היהודית זו רחל אמנו המבכה על בניה מדורי דורות, ממאנת להנחם.

לאחר 'הסכמי אוסלו' פנה הרב חנן פורת זצ"ל למרן רה"י הרב שפירא זצ"ל להקים מקום תורה במקום בכדי שישאר בידיים יהודיות.

ומאז ועד היום , יום יום לומדים בה מתלמידי הישיבה. גמרא והלכה.

התפילה והלימוד קבוע, הם הערובה האמיתית לכך שקבר רחל ישאר בידינו באחיזה יהודית, ולמען  הגשמת הנבואה לרחל: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה ... ושבו בנים לגבולם".

 

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה :

 
מטרת המכון להוציא לאור את המסכתות של התלמוד הבבלי עם הלכה ברורה ובירור הלכה לפי תכניתו של מרן הרב קוק זצ"ל - הרב הראשי הראשון אשר החשיב מאוד את המפעל וקראו בשם "בנין התורה לדורות". בעקבות - עבודת המכון המכון נסללה דרך חדשה ללימוד סוגיות הגמרא דרך שיש בה חיבור של "הלימוד" ו"הפסיקה". מטרה נוספת היא לעשות שילוב השיטה הזו בהוראת התלמוד במוסדות החינוך.המכון הוקם בשנת תש"ל (1970)ביוזמת ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. זאת לאחר שעוד בימי אביו הרב זצ"ל יצא לאור הכרך הראשון של מסכת ביצה, שזכה לשבחים והסכמות של גדולי הדור הגאון הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל. לאחר הפסקה ארוכה הוקם המכון במתכונתו הנוכחית ומפעלו קיבל עוד הסכמות של הרבנים הגאונים: הרב זוין, הרב כשר, הרב ניסים הרב אונטרמן, הרב גורן, הרב ישראלי, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו זכר צדיקים לברכה, ויבדלו לחיים טובים  הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הרב יעקב אריאל שליט"א.מלאכת הקודש נעשית ע"י צוות המונה למעלה מארבעים תלמידי חכמים מהם עשרה חברים בכירים העוסקים בעריכה וביקורת, ובראשם עומד הרב אריה שטרן שליט"א שנתמנה ע"י הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. מנהל המכון, מר אביב רייך, ואיתו הרב יוחנן פריד פעילים יחד עם הרב אריה שטרן בניהול המכון מאז היווסדו

 

מכון הרצי"ה :

 
המכון נוסד בשנת תשמ"ב (1982) לאחר פטירתו של מרן רה"י הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, כדי להמשיך את המפעל הגדול שיסד במשך חייו, של הוצאתם לאור של כתבי הרא"יה קוק זצ"ל, הרב הראשי לא"י וראש הישיבה.

המכון מתנהל ע"י הרב בן ציון שפירא שליט"א, ועד היום הוציא לאור למעלה משלושים ספרים של כתבי הראי"ה ושל רבני וראשי הישיבה. ביניהם: סדרת ספרי 'עין אי"ה' - ביאור של מרן הרב קוק זצ"ל על אגדות הש"ס, סדרת ספרי 'מאורות הראי"ה' - דרשות למועדים, 'אגרות לראי"ה' - אגרות של גדולי ישראל למרן הראי"ה, 'אגרות הראי"ה' ח"ד, ספרי 'תורת הלוי' - חידושים על מסכת כתובות ועל ספר החינוך מאת הרב מרדכי פרום זצ"ל, שו"ת 'מנחת אברהם' של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל  ועוד...