דף הבית אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
רשימת תפוצה
שם
דוא"ל

המועדות הם עדות לבנ"י שמיוחדין להקב"ה.

כ' עומדות היו רגלינו כו' כשהיו עולין לרגל שבטי יה

עדות לישראל כו'. ועדות הוא לשון בירור הדעת

כי המועדות נותנין דעת לכל איש ישראל לכל ימי השנה:

 

פסח ה'תשע"ט

 

בין הזמנים וחול המועד

 

שחרית                         7:30

מנחה                           13:15

מנחה ב"הלכה ברורה"     18:30

ערבית                          19:50

שחרית שבת                  8:00

דרשת שבת הגדול           17:30

ערבית ליל בדיקת חמץ    19:35

 

ראשון של פסח

 

מנחה                           18:50            (בעור מעשרות)

ערבית                          19:40

ותיקין                          5:20

שחרית                         8:00

מנחה                           18:35

 

הקבלת פני רבו בראשות מו"ר רה"י והרמי"ם שליט"א, רבנן ותלמידהון, ובליווי תזמורת הישיבה, תתקיים ב"ה ביום שני ב' דחוהמ"פ בשעה 17:30 בערב בישיבה.

 

שביעי של פסח -        ערוב תבשילין

 

מנחה                           18:50

ערבית                          19:40

ותיקין                          5:15

שחרית                         8:00

מנחה                           18:50            (ודוי מעשרות)

קבלת שבת

ערבית ליל שבת             19:45

 

פסח כשר ושמח !