מאמרים - יובל שנים לשחרור ירושלים

שיחות שנאמרו בהיכל הישיבה

ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט''א

קרא עוד
מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל

קרא עוד
מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל

קרא עוד
מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל

קרא עוד
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל

קרא עוד
עצרת יום ירושלים תשס'ט

קרא עוד
שיחה בעצרת יום ירושלים תשס'ט

קרא עוד
מתוך עצרת יום ירושלים תשנ''ב

קרא עוד
יום ירושלים

קרא עוד
שיחה מעצרת יום ירושלים תשס'ז

'ופשוט וברור, כי ע'פ ההלכה אסור להיכנס לתחומי הר הבית, ולא מפני שאין המקום ברשותינו, אלא מפאת הצווי הגדול והעמוק של 'מורא מקדש'...'

קרא עוד
'מה אשיב לה´ כל תגמולוהי עלי' - שיחה ביום השנה השני לשיחרור ירושלים

מתוך הספר 'מורשה', ירושלים תשס'ה

קרא עוד
שיחה ליום ירושלים תשס'ו

'כשעושים לאדם ישועה, כשעושים לצבור ישועה, רוצה הקב'ה שאותו אדם ואותו צבור ישפר את מעשיו, ויעבור למסלול חיים חדש, גבוה יותר, קדוש יותר. '

קרא עוד
יום ירושלים

קרא עוד