• אלוף יונה אפרת

 • אלוף יונה אפרת_

 • הרב אונטרמן , הרב רענן, הרציה, הרב ישראלי

 • הרב אריאלי הרב רענן הרציה הרב זוין

 • הרב גורן, הרציה והרב עובדיה יוסף

 • הרב צבי יהודה קוק

 • הרציה בכותל ביום שחרורו

 • הרציה הרב גורן ויהודה כהן

 • הרציה והרב זוין

 • הרציה והרב שלמה גורן

 • יום העצמאות תשלד

 • יום ירושלים תשלד הרב גורן, משה דיין, הרציה, הרב שפירא

 • יום ירושלים תשלז, הרב שפירא, הרב דרוקמן, הרציה

 • יום ירושלים תשם

 • יום ירושלים תשמא , הנשיא נבון, הרב דרוקמן, הרציה

 • יום ירושלים- תשלז- הרב נריה הרב שפירא והרציה (מאחוריהם הרב דוד חי הכהן והרב דרוקמן

 • כח אייר תשלא

 • תyom_jerusalem

 • תשלו