• אבנר שאקי

  • הרב יוסף זוסמן

  • הרב פישר, הרב עוזי קלכהיים

  • הרב קוליץ