יום העצמאות תש"ל (ללא שמע):

( חדר האוכל של הישיבה (מקום הספריה היום), הרב שלמה זוין והרב נתן רענן נכנסים לבית המדרש (מקום חדרי השיעורים היום), הרב רענן נואם כשלידו ישובים הרב זוין והרב שאול ישראלי, הרב מרדכי פרום נכנס, הרצי"ה קוק נכנס, הרב אברהם שפירא נכנס, הרב אביחיל מדבר עם מזכיר הישיבה ר' שבתאי שמואלי, תפילת חג, התלמידים והרבנים יורדים לחדר האוכל. בשולחן הכבוד יושבים: הרב פרום, הרב שמחה ירושלמי, הרב אברהם שפירא, הרב רענן, הרצי"ה קוק, הרב יצחק אריאלי. מדברים (לפי סדר:) הרב רענן , הרב זוין , הרב אריאלי, הרב פרום , שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג , הרב חנן פורת, הרב ישראלי, הרצי"ה קוק. זצ"ל.

צפה בווידאו
יום ירושלים תשל"א (ללא שמע)

בנין הישיבה לצעירים, בנין הישיבה (מקום הפנימיה וספריה היום), תלמידים אוכלים בחדר האוכל (הספריה היום), ר' שמעון קליין ור' שבתאי שמואלי ור' חיים צין רוקדים, המח"ט מוטה גור ומפקד פיקוד מרכז רחבעם זאבי ומפקד מחוז ירושלים- דוד הגואל בפתח הישיבה, הראשל"צ הרב יצחק ניסים מגיע במכונית בליווי הרב מרדכי אליהו, בשולחן הכבוד פותח הרב יעקב פילבר שליט"א, הרצי"ה קוק נכנס, הרב יהודה גרשוני והרב ניסן זק"ש, הראשל"צ הרב ניסים מדבר, הרב רענן נכנס, הרב הראשי הרב איסר יהודה אונטרמן נכנס, הרב אונטרמן מדבר, הרב רענן מדבר, הרב ישראלי מדבר, הרב שפירא נכנס, השר זרח ורהפטיג מדבר, הרצי"ה מדבר. זצ"ל.

צפה בווידאו
יום ירושלים תש"ן ישיבת מרכז הרב

מנחה הטקס: הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, דוברים: הרב יהודה גרשוני זצ"ל, הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מו"ר ראש הישיבה הרב שאול ישראלי זצ"ל .

צפה בווידאו