יום ירושלים יום ירושלים מרן הרב שאול ישראלי זצ"ל

שיחה ביום ירושלים תשנ'א