אמונה מבוא לספר 'אורות' - שיעור 6 הרב מיכאל הרשקוביץ