תמונות משמחת בית השואבה סוכות תש"פ

צילום: א. קורן