בית ההוראה

בית ההוראה

ניתן להצטרף לשאלות בקבוצת בית ההוראה בווטסאפ בקישור הבא:
 https://chat.whatsapp.com/DAXQPuJtNVK4Qg6vt840FB 

שאלות ותשובות:

שאלה:

עץ נוי בגינה, שללא השקייה ישרוד, אבל יהיה פחות יפה ויפזר הרבה יותר נשר.
מותר או אסור להשקות בשמיטה?

תשובה:

מותר אוקמי גם לפרחים. מביט
השקייה יש שהיקלו בכל אופן. ויש שהתירו מלאכות לנוי,

———————————————————–

שאלה:

עשיתי נטילת ידיים לפני המוציא. אני אוכלת באגט ובטעות בירכתי על מזונות
מה עושים?

תשובה:

לא צריך לברך פעם נוספת, אפשר להמשיך לאכול כרגיל (באור הלכה קסז י ד"ה "במקום")
בהמ"ז יש לברך כרגיל.

נגישות