‘דור ישרים מבורך’ מזל טוב להולדת

‘דור ישרים מבורך’ מזל טוב להולדת
מבזקים

מזל טוב לעידו ונעמי רוט להולדת הבת
מזל טוב לרב יהודה וינגוט ורעייתו להולדת הבן (ר”מ)

מזל טוב למזכיר היקר איתמר ונורית הרשקו להולדת בתם
לברק ועטרת אשואל להולדת בנם.
לבנימין ומרים טאובנבלט להולדת הבן.
לנחמיה הירשפלד ורעייתו להולדת הבן (בוגר)
להלל ואביטל גילקרוב להולדת הבן (בוגר)
ליצחק מאיר האיתן ורעייתו להולדת הבת
לאביחי ושירה קירשנבוים להולדת הבת


נגישות