'דור ישרים מבורך' מזל טוב להולדת

'דור ישרים מבורך' מזל טוב להולדת

מזל טוב להרב נתנאל וטובה פורמן להולדת בנם.

מזל טוב לראש הישיבה שליט"א ורעייתו להולדת הנכד, בן להרב נתנאל וטובה פורמן.

מזל טוב ליצחק ורננה לין להולדת הבת.

מזל טוב לנועם הדס פרידמן להולדת הבן.

מזל טוב לאלישיב ורעות הירשפלד להולדת בנם בכורם.

מזל טוב לרב שלמה ויפה בן רחמים להולדת בנם. 

מזל טוב לאליעד ושירה זפרן מהכולל הקהילתי בפתח תקוה להולדת בנם.

מזל טוב לרב אבינועם ואיילה זומר להולדת נכדם.

מזל טוב לפינחס ודבורה דרשביץ להולדת בנם.

מזל טוב ליהודה והודיה מטות להולדת הבן.

מזל טוב לאיתי וגילית במברגר להולדת בנם.


נגישות