‘דור ישרים מבורך’ מזל טוב להולדת

‘דור ישרים מבורך’ מזל טוב להולדת
מבזקים

• לרב יצחק ונחמה יודייקין, לשמשון ואיילת יודייקין להולדת הנכד – הבן
• לרב שי ורחלי לוי להולדת בנם
• לרב גלעד ואמונה אנגלהרד להולדת בנם
• לעומר ואיילת דוידוביץ להולדת בתם
• לרב זאב ושרית יורב להולדת בתם
• לאלעד אברהם ואפרת כרמון להולדת בתם
• למנחם והודיה שטרן להולדת בתם
• לאליהו ומוריה יוליוס להולדת בתם 
• לאביעד ומוריה מן להולדת בתם
• לעמיחי שילה ורעייתו להולדת בתם
• לרב אופיר ויערה פריד להולדת בתם