בין תורה לעבודה

בין תורה לעבודה
הרב דוד חי כהןבין תורה לעבודה

הרב דוד חי הכהן

 

[ קיבלנו מכתב שהרב כתב לתלמיד. תודתנו לרב, ולנותן המכתב ]

 

אשתדל להשקיט את הסערה הקיימת אצלך אם אזכה לס"ד הראויה ללימודיך היקרים.

שלמה המלך אמר לכל זמן ועת לכל חפץ, ברור שכל נתינת התורה לישראל באה כדי לתקן עולם במלכות ד", ופשוט שכל האומר אין לו אלא תורה אף תורה אין לו,והלומד ואינו מקיים נח לו שלא נברא  משנברא.א"כ מה פרוש הדבר שאין לבטל תורה במקום שהמצוה יכולה להתקיים ע"י אחרים?

 

יש לחלק את התשובה לכמה רבדים:

א. ראשית ברובד התחתון- על מנת לקיים מצוה כהלכתה צריך ללמוד את כללי ההלכה לאשורם בברור גמור,אחרת יתכן ולא רק שהמצוה לא תתקיים אלא עוד תצא תקלה ח"ו מתחת ידו.אם כך הדבר במצוה אחת על אחת כמה וכמה כשמדובר ביציאה לחיי המעשה שכרוכים בהרבה שאלות חמורות, שנחוץ לפתרונם ולטיפול בהם הרבה גדלות בתורה.לכן ברור שלפני יציאה לחיי מעשה יש צורך בהתמדה ובשקידה עד שיהיה מלא וגדוש בתורה ומתוך כך תהיה השפעתו וכח עשייתו מוצלחים ומבורכים. וכבר מסופר בירושלמי על ר" אבהו ששלח את בנו ללמוד בטבריה, ושלחו לו בנך גומל חסדים, שלח לו המבלי אין קברים בקיסריה שלחתיך ללמוד בטבריה?!

ישנם שנים שבהם אפשר ללמוד בצלילות דעת כשהאדם משוחרר מטרדות והוא מלא כח נעורים לשקוד על התורה ולהגיע להישגים ואסור לבזבז זמן זה בעשיית כל מיני מצוות ורק למצוות שמוכרחים לקיימם יש לבטל את הזמן.

 

ב. ישנו רובד פנימי שבו התורה פועלת ועושה גם בזמן הלימוד, אמנם אין הדברים נראים על פני השטח בצדדים החומריים אבל באמת התורה בונה את כוחות הנפש וכל החיים נפעלים על ידם בנין מוצק המכה שורשים בעומק ומגדל ענפים נושאים פירות ופירי פירות. כל אנשי האומה וכל מעשיהם נשענים על אור ד" העצום השוכן בישראל ומגן עליהם מצד אחד ומקרין דרכם השפעה על כל תחומי החיים ועל כל העולם. אור ד" הזה הוא מרוכז בקרב אנשי התורה ומשם הוא נותן אמונה להתגבר על קשיים ועוצמה להתמיד בדרך אושר ומוסר והדרכה לא רק ללומדי התורה אלא לכל עם ישראל.

סיפר לי יהודי תעשיין ובעל עסקים גדולים, שאיננו שומר תורה ומצוות, אך שמע אצלי שעורים לפני כעשרים שנה. זמן רב כבר איננו שומר קשר איתי, אך פעם כשנפגשנו באקראי סיפר לי כי בהרבה הזדמנויות שעמדו לפניו שאלות קשות להכרעה בין בארץ ובין בחו"ל עם גויים, היה שואל את עצמו אילו הייתי שואל את הרב [הכוונה אלי],מה הוא היה אומר לי לעשו ואת זה הוא היה עושה. ומכאן שיש השפעה עצומה לא רק במיישרין כשהדברים נראים אלא גם במרחקים.

 

 

הרי ברור שעצם העובדה שהיו בתוכנו ויש בתוכנו גדולי תורה יש בזה להטות את כל  כף המאזניים המוסרי של  ישראל לטובה ולעלייה גדולה.ומה שגדולי תורה פועלים בעצמה אדירה, עושה כל בחור השוקד  על התורה ומהווה חלק מישיבה שלמה שהיא מגדל אור לכל העם ולכל המדינה. מתוך כך מובן שלא רק הלימוד המגיע לפסיקת הלכה אלא כל העסק וההתמסרות לתורה של בחורים ערכיים, אידאליסטיים מקרין על כל העם ומגלה שזהו עם בעל ערכי קודש כאשר בתוכו ישנם בחורים בגיל הנעורים המוסרים את כל אונם ומרצם הרוחני והגופני להאיר את אור האומה.

בחורים אלה הם לפידי אור עצומים המאירים אע"פ שהם אינם מודעים לכוחם. אני רגיל להגיע לשיעורים בישיבה עם צעיר בעל תשובה  שכל פעם מתפעל מחדש מעצם ראייתם של הבחורים מעדינותם מרצונם העז להבין ולברר זה עושה עליו רושם גדול  כפי שהוא מספר לי  וכפי שידוע לי מפעולותיו לטובת ישיבות ולומדי התורה .יש עוד הרבה הרבה  להאריך אבל קצר המצע מהשתרע והזמן דוחק.

 

 אשריכם שאתם בין חיילי הסיירת המובחרת ביותר של עם ישראל ישיבת מרכז הרב, בלי ספק יבואו ימים  ותודו לד" על כל יום ועל כל שעה שזכיתם  להם בימים אלו. ובלי ספק שתזכו  לחיים מלאי מעש שיצמחו מתוך לימוד התורה בכל  המקצועות  שאתם עוסקים בהם עתה. חזקו ואמצו למען עמנו ולמען ארצנו וד" יצליח את דרכיכם בכל אשר תעשו.

 

נגישות