דבר משפחת רוט לזכר בנם רועי-הי"ד, תשע"ז

דבר משפחת רוט לזכר בנם רועי-הי"ד, תשע"ז
 

הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד

 

 י"ב באלול תשמ"ט- א ר"ח אדר ב" תשס"ח

 בי"ב אלול תשמ"ט נולד רועי, תינוק יפהפה עם חיוך הנסוך על פניו כבר מההתחלה.

את תפילתו בבוקר החל רועי: "הריני מקבל על עצמי את מצוות ואהבת לרעך כמוך".

בשעות הבוקר, כשנכנסים לבית המדרש, הרבה לפני תפילת שחרית ובייחוד בוותיקין, יעידו כולם, הוא כבר ניצב על עולתו – "עולת הבוקר אשר לעולת התמיד".

עומד נטוע במקום, שפתותיו רוחשות וליבו פתוח לאביו שבשמים.

ובכל שעה שהגעת- רועי כבר נמצא לפניך ןהוא כבר בעיצומו של מפגש עם ריבונו של עולם. כבן המתחנן ובוכה לפני אביו וכעבד לפני רבו. רועי בתפילה.

ולא מדובר ביום כיפור בשעת הנעילה, אלא ביומיום. בכל תפילה וברכה, בכל יום ובכל שעה, בכוונה, בקול רם, בבכי, בדבקות ובהתמסרות מוחלטת.

מקום וזמן הסתלקותו על חייו מספרים- שמחה ותורה הן כל החיים.

אי אפשר לשכוח את מאור פניך, את דאגתך הכנה לכל חבר, בן משפחה או אחר, את החיבוק העוטף והחם שבו חיבקת כל חבר.

בכל הליכותיך ומעשיך "עומד לפני ה" עד שכל המתבונן בך היה יכול לראות את דברי הרמב"ם בהלכות תפילה: "ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה", חיים מול עיניו.

אולם לא רק בתפילה,גם בלימוד התורה ובהליכות ביומיום, היה כולו לפני ה".

 

חשוב לנו שהאמירה המשמעותית, החזקה, הקדושה והמצמררת:"יהא שמיה רבא מבורך לעולם ולעולמי עולמיא" שרועי כה זעק והרעיד, ימשיכו להדהד בין קירות בית הכנסת ויעשו הד מעלה מעלה, אצל בורא עולם. וברחבי העולם היהודי כולו.

 שמו הטוב ומידותיו הנעלות והיותו "אני תפילה". מתוך התמסרות מוחלטת, עשו להם גלים, ואנו מצווים ומחויבים להמשך דרכו.

כי אתם מבינים ?

זה לא עוד מלל שפתיים, לא משפטים בעלמא, אלא זו המהות , יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך, כיבוד הורים, זהירות בלשון הרע, לא ללכת רכיל כי החיים והמוות ביד הלשון – אינם משפטים לקישוט מסדרונות בית חינוך זה או אחר, אלא מהות החינוך, הלכה למעשה.

 ממשיכים בדרכו של רועי.

יהיו דברים אלה לעילוי נשמת אהובינו הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד. שנרצח ע"י בן עוולה באוהלה של תורה בישיבת "מרכז הרב" בירושלים. א" דר"ח אדר ב" תשס"ח, והוא כבן 18 שנים.

ת.נ.צ.ב.ה.

יהי זכרו ברוך.

נגישות