קריאה קדושה

קריאה קדושה
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל

בעקבות מצעד התאוה


ח' חשון תשס"ז

קריאה קדושה

כל אשר יראת אלוקים בלבבו, יהיה מן העושים והמעשים לשמירת כבודה של ירושלים עיה"ק ולמנוע את אותו "מצעד" התאוה מלעבור ומלהתקיים בתוככי העיר, "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", "כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש". וכ"ש בירושלים עיר קדשנו. וכאו"א יחלץ חושים להשתתף  בעצרת למניעת חילול הקודש (ע"פ הנחיית  הרבנים שליט"א), יחד עם כל אחב"י והקב"ה יאזין לשוועת עמו, ויפרוש סוכת שלומו עלינו ועל ירושלים אמן.

אברהם שפירא

נגישות