אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

הספד בלוויה


אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אבידת אביו ואבידת רבו… מעות רבות יש לי, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני לפורטן.

כמה מסי"נ היה לאבא על הרבצת התורה, להעמיד את הדת על תילה, גם בישיבה, גם בחינוך, גם ברבנות הראשית, גם בבתי הדין. ללא פניות. הכל היה רק מתוך תורה, בלי שום אינטרסים. כל החיים למד ושקד כל רגע בתורה, גם במצבים שאנחנו לא היכרנו, גם בצעירותו כשהתייתם מאביו, הוא אמר לי: היו לי את כל התירוצים בעולם כדי ללכת לעבוד ולא ללמוד. ובזכות אמו הצדקת לא פסק פומיה מגירסא, לא הוא ולא אחיו, לא ביום ולא בלילה. אני יודע ומעיד על אנשים שאמרו לי שימים שלמים היו צריכים להוציא אותו בברכת התורה בבוקר.

משמת ר"ע בטל כבוד התורה, אומר רש"י שהיה דורש על כל תג ותג בתורה תלי תילים של הלכות. אוי אבא, כמה חידושי תורה, הכל תילי תילים של הלכות. בטל כבוד התורה. כמה רוממת את קרן התורה. ודווקא בחג הסוכות נסתלקו מאיתנו ענני כבוד… כמה דאגה לארץ ישראל. כמה דאגת לכל התלמידים בכל מצב שהוא, בכל השנים…

גם מכה אשר לא כתובה בתורה, כתוב זו מיתת צדיקים. אמר לי פעם אבא למה זה לא כתוב, מפני שאנחנו לא יודעים להעריך איזה חיסרון יש במיתתם של צדיקים… התורה אמרה לנו והיתה זאת לכם אחת בשנה לכפר על נפשותיכם, ביום הכיפורים. ואחרי יוה"כ כל כך שמחת ברוך ד" התכפרו העבירות של כל ישראל. אבל התורה אמרה שהיתה זאת רק אחת בשנה, ואנחנו צריכים עוד כפרה. לא רק יו"כ אחד אלא מיתת צדיקים מכפרת…

אבא, תהיה מליץ יושר. תמיד היית מליץ יושר, תמיד מצאת נקודה טובה בכל דבר. תהיה מליץ יושר על אמא, את כל חייה היא מסרה רק בשביל התורה. הרי כולנו יודעים עד כמה היא היתה מחזיקה אותך, כמו שאמר ר"ע שלי ושלכם שלה הוא. תתפלל עליה משמיים, על כל מה שצריך. תהיה מליץ יושר על אחינו הגאון, אציל הנפש, ר" בן ציון. כמה הוא מסר נפשו עד שהוציא את כל הכתבים. תתפלל על כולנו, על כל המשפחה, על כל הישיבה. כל החיים נשאת את התלמידים, את הישיבה, ואת כל הציבור על הכתפיים שלך, ועכשיו הגיע הזמן שהתלמידים ישאו אותך… …. כמו שחז"ל אומרים שתלמידים מתרוממים עם הרב, "פי שניים ברוחך"…

תהיה מליץ יושר על כל הרופאים שטיפלו בך כל כך במסירות, על ד"ר מלצר ועל כל שאר הרופאים כי רבים הם ואי אפשר לפורטם. תהיה מליץ יושר על כל אלו שעזרו לך, על ר" אפרים רודל, שתמיד אמרת שאתה מאוד מכיר לו טובה על כל מה שהוא עשה, ועל כל התלמידים הרבים שעמדו לימינך.

ומחה ה" אלוקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן.

נגישות