אוי לו לדור שאבד מנהיגו

אוי לו לדור שאבד מנהיגו
הרב יעקב אריאל

הספד בלוויה


אוי לו לדור שאבד מנהיגו

הרב יעקב אריאל שליט"א

באושפיזין הראשון של חג הסוכות, באושפיזין של אברהם אבינו, שעה שכולנו מצפים שאברהם אבינו יבוא לבקר בסוכתו של ר" אברום שלנו – יביא לו בשורת רפואה שלמה, קרה ההפך. מורנו ורבנו "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ר" אברום שלנו עלה לאושפיזין לאברהם אבינו והוא קיבלו בזרועות פתוחות שם בסוכה של מעלה, בסוכה של שמי שמים.

ואברהם אבינו, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא "כשנפטר אברהם אבינו באו כל גדולי עולם ואמרו אוי לו לדור שאבד מנהיגו אוי לה לספינה שאבד קברניטה". אומר על זה הנצי"ב מוולוז"ין בפירושו ל"חיי שרה" על הפסוק "נשיא אלוקים אתה בתוכנו"- כך אמרו לאברהם אבינו. יש הבדל בין קברניט לבין מנהיג. קברניט איש מקצוע מומחה לניווט, מומחה בכל תהליך הספנות, איך להוליך את הספינה גם בים סוער וגם בימים אחרים, הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המקצוע, זה התפקיד שלו – מומחה בספנות. מנהיג זה לא מקצוע מסוים – זה לא דבר נקודתי. מנהיג זה ראייה כללית- תחושה ויכולת וכישרון טבעי שיש לאדם להנהיג את עם ישראל, להנהיג את כלל העולם כולו לאו דווקא בתחום מוגדר ומסוים, לאו דווקא בדבר שלמד אותו. זה צריך אינטואיציה מיוחדת. צריך סיעתא דשמיא גדולה להיות מנהיג.

"אוי לו לדור שאבד מנהיגו, אוי לה לספינה שאבד קברניטה" – מצד אחד התמחות גדולה ביותר בכל תחומי התורה- כל תחומי התורה!  יכולת לשאול אותו ב"אורח חיים" וב"קודשים" וב"טהרות" והדבר כאילו פתוח לפניו עכשיו, כאילו עכשיו קרא את הדברים במקור. בקיאות כזו בכל חלקי התורה, בכל תחומי התורה, בכל תחומי ההלכה. כמה עגונות הוא התיר, כמה פתרונות הוא מצא. גם בכל תחום יכולת לשאול אותו כל שאלה שהיא, בכל תחום שהוא, זה גאון אמיתי!

לא בחלק, לא התמקצעות בתחום מסויים אלא גדלות בכל חלקי התורה. היה לו יחד עם זה גם יכולת להנהיג, יכולת לתת קו, לתת מדיניות, להיות מנהיג של ציבור.

ושני אלה אבדו לנו, מי ייתן לנו תמורתו? ת"ח ברמה כזאת, פוסק ברמה כזאת, ידע כזה, הרי מה שהוא ידע בגיל שבע עשרה אנחנו בקושי יודעים בגיל שבעים. איך נגיע לדרגה כזאת? מי ייתן לנו תמורתו? עכשיו למי יַפנו בעיות קשות מאוד? מי יפתור את הבעיות? מי יעזור לנו? מי יסייע לנו בשני הדברים האלה? רבותי, "הרבה מעות יש לי, ואין לי שולחני לפורטן"  מי ייתן תמורתו? אנחנו מבקשים מהקב"ה שינחה אותנו בעצה טובה שרוחו תשרה עלינו שהכיוון שכיוון אותנו, אותה התורה שלמדנו מפיו, ושהוא ימשיך הלאה להשרות את ברכתו עלינו, שנזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו ונאמר אמן.


 

נגישות