גברת און בן פלת

גברת און בן פלת
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל
  גברת און בן פלת

  ויקח קרח בן יצהר וכו" ואון בן פלת, מביא רש"י "חכמת אישה בנתה ביתה". חכמת האישה בנתה את הבית, הבית שלה, איזו אישה? הגמ" אומרת אשתו של און וכן רש"י אומר את זה, "אשתו של און הצילתו". כתוב שם סברה חשובה, כתוב שהיא עשתה דבר חכמה,אמרה לו "מה אתה מצטרף פה אם הוא יהיה או הוא יהיה, אתה לא תהיה כלום!" 

לכאורה זה הסיפור של תורה שבע"פ. בפס" לא מוזכר כמעט כלום. לא רק שלא מוזכר כל הענין של "והצילתו", אלא שבפס" לא כתוב שהיה בושה, און בן פלת בן ראובן, רק אתה קולט שיש פה מישהו נעדר. לא כתוב אח"כ מה היה בהמשך, לא מוזכר כלום.

הפרשה הזו היא פרשה מרוממת, סיפור מעשה באמצע ספר במדבר.

קרח הדרשות שלו כתובות בפרשה, וגם דתן ואבירם הדרשות שלהם כתובות, כתוב שמשה רבנו שלח אליהם "ויאמרו לא נעלה", ויש שם דרשה "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש", אמרו לו דרשה שלמה, כל אחד אמר דרשה גדולה, אבל הסירחון לא מוזכר לא מוזכר כלום! זה אמר דרשה וזה אמר דרשה,  ומורנו ורבנו הרב הגאון אותו מינו לומר דרשה.

און בן פלת, היתה לו גברת, גברת און, היא לא מוזכרת, לא יודעים מה השם שלה, גברת און בן פלת. "אשתו הצילתו" היא אמרה דברים פשוטים, אבל דברים פשוטים זה תורה שבע"פ. תושבע"פ זה שייך לאישה. "מה אתה מתערב בין מו"ר הרב קרח ומו"ר הרב דתן ומו"ר אבירם", הם היו יחסנים גדולים, ואון היה גבאי. היא אמרה רק דברים פשוטים דברים שאומרים ברמז.

יש לך אדם נעלם, הנעלם של און בן פלת הייתה אשתו, ולא מדברים עליה כלל. גם השם שלה לא מוזכר, און בן פלת כנראה היה יחסן גדול, מן הסתם היה מו"ר ר" און בן פלת. ומשמע שהוא מעצמו לא מצליח, התיקון היה מצד מי שלא מוזכר כאן, בנעלם. בנעלם הגדול יש כוח גדול של האישה, האישה נעלמת. דבר זה בתורה  הוא בנסתר, התורה רמזה כאן הוא און בן פלת התחיל וצריך לסיים, אבל בשביל לסיים צריך גברת. אבל גברת און בן פלת אמרה זה לא בשבילך.

זו פרשה שלמה של חידוש גדול בתורה לכאורה מוכרח היה שלא יהיה און בן פלת בכלל, אבל זו מסירות נפש. זו תושבע"פ, ותושבע"פ שייך לנשים. יש כוח גדול של אישה בלב שלה, אני חושב ואולי תסכימו איתי שאולי צריך לעשות היום זיכרון לגברת און בן פלת.

נגישות