הדלקת המנורה וקטורת הסמים – לפרשת תצוה

הדלקת המנורה וקטורת הסמים – לפרשת תצוה
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ´´ל, שיעוריםיחס הדלקת המנורה וקטורת הסמים 
   
"
והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר. בהיטיבו את  הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה  קטרת תמיד לפני ה' לדורותיכם" (שמות ל' ז'-ח')

ונאמר והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר.
כשם
 שהתמיד הוא בא להאיר את האור של הקדושה התמידית,  בהגנה לעומת הזוהמא התמידית העולה וחודרת מטומאת החיים  החמריים, ככה באה התדיריות של הקטרת, בחדושה בכל יום  תמיד, להאיר את האור הפנימי של קדושת הריח, שהוא תכן  הופעת חיי הנשמה בצורתה העליונה, במדה של חירות מכל  הזיקוקים השעבודים של הגופניות. וחדוש זה הוא מותאם  לקטרת של שחרית, הבאה בבקר בבקר, בעת אשר האדם בכלל  מתחדש בתור בריה חדשה.
    

בהיטיבו את הנרות יקטירנה.
ההטבה של הנרות היא הכנה
 להשפעת החכמה, הבאה מקדושת הנרות של המנורה שבדרום,  "הרוצה שיחכים ידרים", וההכנה היא באה ממקור שהוא יותר  אצילי ויותר עליון מהחכמה. וע"כ היא מקושרת לקדושת  הקטרת, הבאה ביחש להופעת אור הנשמה בפנימיותה, המעלה  הרוחנית הגמורה, המתעלה מכל דבר מוגבל וחמרי. ונמצא,  שמעלת הקטרת העליונה היא כ"כ נעלה מתכן החכמה עד  שאינה יכולה להתקשר להשפיע על הארת החכמה מהוד  האצילות שלה כ"א ע"י האמצעי של ההטבה, שהטבת הנרות  הבאה בבקר היא מיוחדת לשרשה העליון של החכמה, שהיא  עם הקטרת של לקוחה משם. וזה השרש ברום קדושתו יש לו יח  בבקר בבקר, אור הנשמה ביסוד החדוש התמידי שלה, המעין  הנובע מלא חיים עליונים, השוטף והולך בלא הפסק. ונמצא  שהקטרת של שחרית נותנת היא נשמה פנימית לאור החכמה  המופיע בישראל, ע"י הארת הנרות של המנורה, ומעלה בזה את  כל החכמה כולה אל רום מעלתה הנשמתית הפנימית, שהיא אור  החכמה המשיחית, "והריחו ביראת ד'".
    

ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד  לפני ד' לדרתיכם.
כשם שהחכמה צריכה היא לנשמת חייה את  האור הפנימי של הקטרת, ככה צריכה היא הקטרת, שתתפס  באור החכמה, כדי שאור החכמה המושגת ילך ויתפשט בכל ים. וע"ז היא מיוחדה בסגולתה קטרת של בין הדורות ובכל הזמ  הערבים, היותר קרובה לתפיסת ההויה והמציאות, כדוגמת ק"ש  של ערבית, ותמיד של בין הערבים, המסומן עמה בתור שני  במדרגה לתמיד של שחר. ע"כ מה שקטרת של בין הערבים היא  מתיחסת אל הנרות, בעצמות העלאתן, זהו מצד סגולת  התמידיות, הנדרשת להמשך הדורות, שמוכרחים הדברים פנימיות להתפשט בענפיהם העליונים וההשגות הבהירות היותר  עד כדי ההתאמה אל מצבם הרוחני של הדורות כולן. משום כך  אמר ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה קטרת  תמיד, לפני ד' לדורותיכם. ונמצא אור החכמה שבנרות עולה  ומתעדן, ע"י הופעת הקטרת של שחרית, ואור החיים הפנימיים של הקטרת מתמשך לדורות ע"י העלאת הנרות בין הערבים.  


 עולת ראיה ח"א עמ' קל"ח-קל"ט  
השאר תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *