חה""כ ד""ר יוסף בורג ז""ל

חה""כ ד""ר יוסף בורג ז""ל
חבר הכנסת ד"ר בורג – יום ירושלים תשמ"א – היכל ישיבת מרכז הרב

 

מרן הרב צבי יהודה, בהתרגשות עמוקה, אנחנו מודים לאל תפארה, שכבודו איתנו היום. זה הרבה יותר מאשר ברוך רופא חולים, זה הרבה יותר מאשר ברוך מציב גבול אלמנה, זה ברוך ונתברך בשמו, אם יש מקום אשר שם רוצים לחלל פלאות, לפי ארץ ישראל לעם ישראל ע"פ תורת ישראל, זה המקום הזה, אשר אני כתוב בו כפי שהרב יודע מאז 1924 כאשר קיבלתי גלוית עידוד מאביו הקדוש יבדל הוא לחיים טובים וארוכים.

 

אחת הצרות במדינה שכל ויכוח מבחינה פוליטית יש מישהו שהוא יודע והאויבים בוושינגטון ובפריז יודעים את זה, ואם היה צורך להסביר לכל עמ"י את החשיבות של יום ירושלים של איחוד העיר, ובשחרור העיר, ובשחרור הכותל והמקומות הקדושים ,[משפט לא ברור] אשר מדבר על ירושלים הקדושה, אשר מדבר על ישראל כדי להזכיר לנו מהי חובתנו כאן בא"י ומהי חובתנו בירושלים עיר הקודש, זוהי העיר אשר כאשר ראש הממשלה בא לוושינגטון אמר לנשיא ארה"ב שירושלים מוזכרת בתנך 656 פעמים, ולהבדיל בספר אשר שייך למוסלמים לא מוזכרת ירושלים אף פעם אחת. ואני כאן יכול לומר מה שאמרתי לקצב שעל זה יכולים לה ליישם את הפסוק בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, נרות בגימטריה 656 בדיוק כמספר האזכרות של ירושלים בתנ"ך. מה אני אגיד כאן ביום קדוש זה בשעה קדושה כזו במקום קדוש כזה? אני אגיד אנחנו היום במאבק על המצב במדינה ואנחנו במאבק על הנפש של המדינה, על היהדות שלה, על מנת שהיהודי יבוא לידי ביטוי בחיי יום יום ובחייה שעה, אנחנו לוחמים נגד אויבים מבחוץ ונגד אויבים מבפנים, אנחנו בבת אחת במקום זה שאני רואה את החיילים כאן ויכול לומר שאנחנו בבת אחת גם עם הספר וגם עם הספר, עם הספר שלומד ועם הספר שמגן, ובזה למעשה אנחנו מקיימים את שני הפירושים שגם רש"י וגם תוספות נותנים במסכת תענית דף טז עמוד א על ירושלים ,או שזה בא מיראת ה" או שהגויים מפחדים ויראו כי ירושלים היא עיר חזקה, שני הפירושים רש"י מביא, שני הפירושים בעלי התוספות מביאים, ירושלים שהיא יראת ה", ומקום של עוצמה יהודית שהגויים יפחדו, בשני הדברים הללו אנחנו רוצים להצטיין, ביראת ה" וביראת ירושלים וישראל שהם חזקים. אנחנו נתגבר הרבה הרבה שנים אנחנו נוכל לחגוג את היום הזה בשמחה של אמת ובהרבה הרבה ידידות והרבה הרבה ידידים. כל טוב.

 

נגישות