יו""ר הכנסת ראובן ריבלין

יו""ר הכנסת ראובן ריבלין
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין- יום ירושלים תשע"ב- היכל ישיבת מרכז הרב

כבוד הרב הראשי לישראל, הרבנים אדוני שר החינוך של מדינת ישראל, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר חברי הכנסת לעתיד, כבוד ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליטא, רבני הישיבה ותלמידיה, אוהבי ירושלים בניה ובוניה. ב"ה שזכינו לשמוח בשמחת בניין ירושלים לשמוח בשמחת גאולת ירושלים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! חג שמח!

כמידי שנה אנחנו מתכנסים כאן, בבית המדרש הזה, לשמוח עם ירושלים ביום חגה, להעלות את ירושלים לראש שמחתנו. ואכן זהו המקום לשמוח בו את שמחת ירושלים כאן בבית המדרש הזה, בית המדרש מתוכו יצאה הקריאה הגדולה להעמיד את ירושלים למוקד התחייה הלאומי, בית המדרש שחרט על דגלו את גאולת אדמותיה של הארץ הזאת, בבית אל, במגרון, בסרטבא ברחלים בברוכין ובכל מרחבי ארץ ישראל!

מורי רבותי, תלמידים יקרים, מלח הארץ, אבות אבותי בני היישוב הישן תלמידיו של הגר"א, האמינו בלב תמים שסוד גאולת ירושלים לא רק בזכירתה, לא רק בבניינה, כדי שירושלים תגאל, ירושלים צריכה להבנות, וכדי שירושלים תיבנה צריך שיהיה מי שימסור את הנפש על בניינה, כאשר הספיד הרב אברהם יצחק הכהן קוק את זקני אבי סבי הרב יוסף ריבלין, הוא העלה על נס את מאמריו המצויינים וכך כתב, מאמרים נלהבים, מלאי רגשי קודש בעד בניין ירושלים וישוב א"י מלאי הגנה נמרצת על דמותה של ירושלים כך אמר, אבל הוא העלה על נס גם את מסירות הנפש של היוצאים מן החומות, של בוני ירושלים שעשו זאת תוך כדי סיכון חייהם ממש. וכך אמר הרב קוק "מצווה עלינו לספר בנפלאות ה" ושבח שלוחיו אשר מסרו את נפשם מתוך עוני ומחלות החובה על כל איש ישראל לזכור ולהקיר ומצווה עלינו לספר על החלוצים הראשונים האלה בהערצה" כך אמר.

לדאבוננו בשנים האחרונות יש חולשה ציבורית ורוחנית ביחד לזכותנו על ירושלים, ראשי ממשלה לשעבר כבר ניהלו מי בסתר ומי בגלוי מו"מ על ירושלים, הטשטוש הזה של תודעת הזכות על ירושלים מסוכן, הוא מחליש את אחיזתנו לא רק בירושלים אלא בכל א"י, הוא יוצר פער גדול בזהות היהודית של ילדינו, תלמידי הישיבה ורבניה, ירושלים זקוקה לכם! א"י זקוקה לכם! ירושלים צריכה למצביאים מעולים, ירושלים זקוקה לאנשים עם עוצמה ומסירות נפש כמו יוצאי החומות המוכנים לתת את עצמם למענה ולהיאבק על בניינה. כמו מגני הרובע היהודי בשנת תש"ח 1948, כמו משחרריה של העיר לפני 45 שנים. כמו כן הממשיכים שנה בשנה לחגוג את גאולתה ומאמינים וממתינים באמונה ובציפייה עד שהעם כולו יסחף לאש האהבה בירושלים, בזמנים שבהם מאיימים עלינו מבחוץ ומחלישים אותנו מבפנים אנחנו צריכים להיות ברורים, שבנו לירושלים ובה נישאר! לא נשאיר אותה, לא נזנח אותה ולא נעזוב אותה, לא יפילו אותנו צעדות ירושלים למיניהם לא פרובוקציות מדיניות לא חרמות. יש מי שאומר שירושלים בריבונות ישראל היא הגורם העיקרי למתח ולמלחמות באזור ובעולם כולו. ואנחנו נאמר זאת בפשטות ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל היא הסיכוי היחיד לשלום, והיא התגלמות הצדק של חזרת בנים לגבולם! רק מי שמבין זאת יהיה מסוגל למסור עליה את הנפש, ידע להיאבק על ירושלים ועל כל הארץ, רק מי שמבין זאת כמו כן יהיה מסוגל להמשיך ולשאת בגאון את דגל ירושלים דגל האמונה, מורי ורבותי אחי ורעי יה"ר שלא תחדל חגיגה זאת מבית מדרשכם ונזכה לראות את ירושלים הבנויה והשלמה שוכנת בטח בידנו לעד, חג ירושלים שמח!

 

נגישות