נשים ותורה, נשים ועבודה

נשים ותורה, נשים ועבודה
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל

(ע"פ שיחה שניתנה לנשות האברכים בבית מרן הרב אברהם שפירא, כתיבה ועריכה ע"י התלמידים ובאחריותם)

שו""ת עם מרן הרב אברהם שפירא

 (ע"פ שיחה שניתנה לנשות האברכים בבית מרן הרב אברהם שפירא, כתיבה ועריכה ע"י התלמידים ובאחריותם)

א. ביטול תורה לנשים

ב. עקרת בית או יציאה לעבודה

  א. מה היחס לביטול תורה של נשים שלומדות, האם זה חשוב לא להפריע להם באמצע שיעור, אישה שמלמדת תורה אם יש בזה חשש ביטול תורה אם היא תפסיק באמצע, למשל נחמה ליבוביץ ז"ל אם הייתה מפסיקה שיעור באמצע, זה היה ביטול תורה?
הרב: לכאורה מה שנשים אומרות זה תורה או לא תורה?! אם מה שאומרות זה  תורה אז אם מתחזקים זה חיזוק תורה ואם מפסיקים זה ביטול תורה. מה השאלה כאן, תורה שייכת לכולם. נשים הן בכלל ישראל, נשים הן לא פחות מהגברים. נכון יש ענין של מצוות והתורה חילקה ביניהם. אבל השותפות של גברים ונשים בתורה היא אותו דבר.
בשיחה מקדימה הרב הוסיף "אבל צריך לזכור בתנאי שזה לא יבוא על חשבון הילדים".
הרב: האמת היא שגם הגבר חייב שלימודו לא יפגע בילדים. אבל הסיבה שהזכרתי את זה כי לאישה יש תפקיד. תפקיד חינוך הילדים הוא מיוחד לאישה בגלל שמהותה היא חינוך. מהותה של אישה זה חינוך. ובשותפות של כלל ישראל עם התורה אין הבדל בין אישה לגבר.

ב. מה היחס בין אישה שמתלבטת האם להישאר בבית עם הילדים או לצאת לעבוד איך להסתדר עם שני הדברים האלה ביחד ?
הרב: צריך לשמוע מה ההתלבטות, מה השאלה? ההתלבטות היא במקרה שהילדים צועקים והיא רוצה לעזוב אותם וללכת לעבוד?
בעלה יושב ולומד.
הרב: גם על הבעל יש שאלה. בשטח הזה אין הבדל בין הבעל לאישה. אם הילדים צועקים יש הבדל בין הבעל לאישה?! במקרה שהילדים יצעקו והאישה תלך, זו שאלה מוסרית לגמרי. העבודה החינוכית של אישה היא להקים את ביתה, לא תתעלם מביתה.

 נכון אני צריך לומר שיש שינוי עצום בין הדורות שלפנינו להיום, אולי אתם לא מכירים את זה, בדורות הקודמים ההבדל בין בן לבת היה הבדל עצום. בדורות הקודמים אישה היתה רק בבית. נשים בדר"כ לא יצאו לעבוד. בדורות האחרונים היה שינוי היסטורי. הסבתא שלי לא הלכה לעבוד הייתה רק בבית. במאה השנים האחרונות היה שינוי גדול. התפתחות העולם עם תפקידים יותר גדולים עם מעמסה יותר גדולה, עם עול יותר גדול, זה חייב לצאת לעבודה. היה אז שינוי גדול שנשים יצאו לעבוד. השינוי הזה אולי כבר מאה שנים. העולם היום הרבה יותר גדול, יותר רחב.
נכון יש ענין של נורמה. נורמה של אישה זה ללדת, להניק את ילדיה, לטפח את הבית שלה. אבל מעבר לזה היה שינוי במאה שנים האחרונות. היה שינוי גדול, פעם העול של קיום העולם היה על הגברים והיום זה שווה.
נכון הוא שתוכנית העבודה של כל העולם השתנתה מאוד, אני יודע את השוני. אתן אומרות שהיום יש בעיה מיוחדת של אישה שמפריע לה, שהיא תפוסה כל שעות היום רק בבית. כפי שהכרתי קצת את הסבתא שלי הזקנה יכול להיות שלא הייתה מסוגלת לעבוד, לצאת מהבית. אבל כפי שאני מכיר את הדורות הבאים, מאוד, מאוד – אפשר להגיד כמה פעמים מאוד, מאוד- נשים מסוגלות לשאת בעול, זה נורמאלי.

 

נגישות