קובץ יסודות וחקירות השלם

קובץ יסודות וחקירות השלם
הרב אחיקם קשת

קובץ יסודות וחקירות השלם

ביאור דינם ומושגים, גדריהם והחקירות שהם
כולל את כל הנושאים שנדפסו בכרכים א' וב' בתוספת מאות נושאים חדשים
נלקט ונערך ע"י אחיקם קשת


לפתיחת הקובץ לחץ
כאן

להורדה לחץ על הקישור לעי"ל עם לחצן ימני ובחר 'שמירת יעד בשם'

נגישות