ראש הממשלה בנימין נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהוראש הממשלה בנימין נתניהו- יום ירושלים תשע""ד- היכל ישיבת מרכז הרב
 
ברשות ראש הישיבה יקירנו הרב יעקב שפירא, ברשות הרבנים, הרבנים הנכבדים והדיינים, חברי הכנסת חברי, והתלמידים היקרים, וידידי הרבים. לפי 47 שנים אוחדה ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו, כך זה היה מאז, וכך זה יהיה תמיד! ואנחנו מציינים את התאריך הזה כח באייר תשכ"ז, כי התאריך הזה הוא משמעותי בייחוד במקום הזה, כי בכח באייר תרס"ד 63 שנים קודם לכן עלה ארצה הרב אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה מייסד הישיבה החשובה הזאת, ישיבת מרכז הרב. ואני מרגיש פה בבית משום שלרב קוק היתה השפעה עצומה  על סבי הרב נתן מיליקובסקי זכר צדיק לברכה ששאב ממנו כוחות אין קץ, והרב קוק הספיד את סבי, ואני מוצא גם קשר נוסף משום שאביך היקר הרב אברהם שפירא זצ"ל היה מספר לי כיצד הוא כילד קטן היה הולך לשמוע את סבי מטיף לציונות לירושלים לשיבת ציון, הוא היה ציוני גדול. אני מרגיש פה בבית, בבית יהודי!
הרב קוק עם הרוח המיוחדת שלו, הרוח הזאת היה בה משהו מיוחד, הרב קוק היה היה ציוני גדול, הוא ראה בהרצל שליח ההיסטוריה, אני רואה בו כהתגלמות של נביא תנכי שבא לימינו אנו, נביא תנכי. יצא מדפי התנ"ך. אבל הרב קוק האמין שאסור שהציונות תתנתק מן היהדות, כי הוא האמין שללאומיות לבדה בלי חיבור למעיינות הנצח של עמ"י אין זכות קיום אין היתכנות של קיום, בלי הרוח אין חומר, בלי תורה אין קמח, ועל אותו משקל זוהי תמצית החיבור בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, עכשיו אתם יודעים אני כראש ממשלת ישראל עובד בירושלים של מטה, עושים מנהרות וסוללים גשרים וכבישים, אתם רואים את העבודה העצומה בדרך לציון, עשרות דחפורים שחופרים את הדרכים לבירתנו ובתוך בירתנו, ואנחנו דואגים לבנייתה ופתוחה ושגשוגה של ירושלים, ויש עבודה גדולה, ירושלים זה התפתחות עצומה מי שראה אותה אז מיד אחרי מלחמת ששת הימים לא בדיוק כרך קטן אבל לא כרך גדול, והיום ירושלים היא כרך גדול, היא עומדת בתפארתה, ירושלים זה בית כרם וקריית היובל והר חומה שהיתה לי הזכות כראש הממשלה בקדנציה הראשונה להביא לבנייתה. ירושלים זה הר חוצבים ומציון יוצאים דברי טכנולוגיה מתקדמים, כי מציון תצא תוכנה והיא יוצאת, לכל העולם, ירושלים זה כל הדברים האלה. אבל גם יד ושם וקברו של הרצל והר הזיתים בו טמון סבי וגם קבורה שם סבתי ומנחם בגין. ירושלים זה גם הר ציון ירושלים זה הר המוריה ירושלים זה כותל מערב, ירושלים זה נצח ישראל, אנחנו שומרים על הלב שלנו לב האומה ולעולם לא נחצה את ליבנו! ומה שאמרתי מאמינים שבירתנו היא לב האומה, והיא חייבת להיות מחוברת כפי שאמר הרב, היא חייבת להיות מחוברת לנשמה הגדולה של נצח ישראל, לתורה, ולנכסי רוח שיצרו חכמנו בכל הדורות.
 
אני שואב כוחות כל שבת פרשה אחת והפטרה אחת יש לי רוב הפעמים תלמיד חכם שעוזר לי בזה הוא יכול להיות תלמיד שלכם, ומעת לעת אנחנו פוגשים איך אפשר עוד, כמה כוחות אנחנו שואבים מספר הספרים, אין פעם שאני קורא אותו שאינני רואה השלכות גם רוחניות וגם מעשיות לימינו אנו. הרב דיבר על כוחות הנפש הספוגים, צריך כוחות להיות ראש ממשלת ישראל אני אגלה לכם, זה לא התפקיד הכי קל בעולם, אבל מאין אנחנו שואבים כוחות? מאין אתם שואבים כוחות? העם אשר קם מהאפר לחולל פלאים וניסים שמעריצים בכל העולם, זה אני אחראי, נכון הייתי בסין מעריצים את ישראל, הייתי גם ביפן גם שם מעריצים את ישראל, דיברתי עם אחד מראשי הממשלות הקטנות וגם הוא מכבד את ישראל ומעוניין בקשר איתנו גם רבים אחרים, יש לנו כמובן הרבה משטמה והרבה שנאה והרבה אנטישמיות והרבה דברים שמוטחים בנו, אבל יש גם הערצה גדולה כי רבים בגויים יודעים שיש פה משו מיוחד שיש פה ניצוץ של נשמה יש פה ניצוצות הנצח עם ששרד אלפי שנים נגד כל הסיכויים חזר לעצמו הקים את מדינתו הקים את מולדתו הקים צבא שאין שני לו, יש פה רוח מיוחדת והרוח הזאת מתרכזת למקום אחד לירושלים, והיא מתנקזת בספר הספרים ואת לימודו שכל ילד וילדה בארצנו צריכים להכיר את הספר הזה, אני אומר לכם את זה מתוך הבנה עמוקה זה דבר שאני חושב שהוא נחוץ להבטחת נצח ישראל ולכן אני אצעק כאן הערב, אני אצעק כאן הערב כדי לשמוח אתכם את שמחת ירושלים, שישו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה אמר ישעיהו, ואני כאן כדי לחזק את ידכם בהמשך השקידה על לימוד התורה, אני רוצה לברך אתכם בחג שמח, חג שמח לירושלים, חג שמח לעם ישראל כולו!
נגישות