ראש הממשלה יצחק שמיר ז""ל

ראש הממשלה יצחק שמיר ז""ל
ראש הממשלה יצחק שמיר ז""ל- יום ירושלים תשנ""ב- היכל ישיבת מרכז הרב

 

כבוד הרב הראשי לישראל כבוד השר לענייני דתות פרופסור שאקי, כבוד הרבנים גדולי תורה, קהל נכבד שומרי ישראל, חג שמח, תהיו ברוכים! כבכל שנה גם הפעם יש לי העונג להיות עמכם בחגיגות יום שחרורה של ירושלים ואיחודה, אלא שהפעם יש משמעות מיוחדת ליום זה, חלפו כ"ה שנים, חצי יובל, לאותו יום היסטורי שבחורינו פרצו בריצה ובחרדת קודש אל הכותל המערבי ועמדו שם משתאים מול אבני הכותל ודמעות גיל בעיניהם. כ"ה שנים עברו ועדיין מתאנים לנו רבים שלא השלימו עם פריסת ריבונות ישראל על פני העיר כולה ועדיין אינם מוכנים להכיר בירושלים כבירתה של מדינת ישראל. לנוכח הניכור הזה אנו חוזרים ומדגישים בקול רם קבל עם ועדה את שבועת האמונים לירושלים המאוחדת שבועת הקשר הנצחי  בין עמ"י ובין עיר הקודש שממנה לא נפרד אם אשכחך ירושלים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.

בימים אלה מתנהל משא ומתן להסדר עם שכנינו אנו כמהים להסדר של שלום אמיתי הסדר שישים קץ לארבעים וחמש שנות מלחמה ועוינות, חייב להיות ברור לכל שיש נושאים שאינם פתוחים למו"מ, ביטחוננו אינו נושא להידיינות ואנו נקבע אלה תנאים הכרחיים לביטחוננו, ובאותה מידה יאמר בפעם המי יודע כמה כי ירושלים איננה נתונה למקח וממכר! ירושלים היא מעל לכל משא ומתן אדם איננו מתמקח על ליבו, ועמ"י לא יתמקח על לב לבה של האומה. ירושלים ראתה בתולדותיה כובשים רבים וחזתה בבשרה לא פעם מצור ומצוק ורעב ושפיכת דם רב, גם בדורינו אנו נאלצנו להילחם פעמיים על ירושלים בתש"ח ובשתכ"ז ההתמודדות הצבאית על ירושלים הסתיימה, ירושלים משוחררת וחזרה לבעליה הראשונים לידי בניהם של דורות שערגו וייחלו והתפללו למען שיבת ציון ובניין עיר השלום. אך ההתמודדות המדינית כפי שהרב ישראלי חזר ואמר בצדק ההתמודדות המדינית טרם הגיעה לקיצה ועדיין יש לוטשים עין לבירתנו וחותרים לקרוע ממנה חבלים ולהעמידם תחת שלטון זר, תשובתינו לכולם היא אחת. הרפו ידיכם מירושלים לא יקום ולא יהיה שלטון זר בעיר דוד, יש רק ירושלים אחת כולה שלנו היא בירתנו ואף תישאר לעולמים!

ירושלים נבנית ומתרחבת בקצב שכמותו לא היה מאז ימי הורדוס, אבני הגרניט הנחצבים בהרי יהודה מפארים אותה ונותנים לה נופך שאין לו אח ודוגמא ומסביב לעיר הולכים ונבנות שכונות ועיירות לווין כאותה טבעת שפאותיה מקושטים ביהלומים נוהרים אל העיר אלפים ורבבות מבני עמינו מכל קצות העולם ולא ירחק היום שבו ירושלים תחזור להיות קריה יפהפיה משוש כל הארץ היהלום שבכתר מלכות ישראל. בשנת הכ"ה לחירות ירושלים אל מול המעלים לפתע מתהום הנשייה את זכות השיבה כביכול של הערבים לארץ חיינו עומדים אנו היום בירושלים ובפינו דבר הנביא זכריה כה אמר ה" שבתי לירושלים ברחמים ביתי יבנה בה נאום ה" צבאות זוהי זכות השיבה האמיתית והיחידה האמורה והמוכרחת מפי הנביא, והבלעדית בלשון הרב קוק זצ"ל שיבת ישראל לארצו לירושלים לבית חיינו לעולמים.

וביום שכולנו מתפעמים מהגשמת החזון של דורות על עיר שחוברה לה יחדיו אך טבעי הדבר שבמוחנו ובלבנו תבוא לה השאיפה והכמיהה לאחדות אחדות ארץ ישראל וירושלים, אחדות עמ"י עם א"י ואחדות עמי בתוך תוכו על כל חלקיו ושבטיו כי שם שבט ישראל איננה יכולה להתקיים אלא באחדות מלאה משמע מיוחדת עם בירתה הנצחית ירושלים וכשם שא"י איננה יכולה אלא להיות שלמה מאוחדת כולה.

 

גוף אחד ונשמה אחת על כל חלקיה חבליה אזוריה הריה עמקיה וגאיותיה ביהודה בשומרון בעזה הגליל והשומרון והנגב ובעמק הירדן.

 כך עמ"י איננו יכול להיות מפורד ומפורר לכוחות לזרמים לפלגות ולפקודות לא כח הוא שיהא כולו מאוחד ומלוכד צמוד ודבוק למהותו הרוחנית לאמונתו ולאהבתו העמוקה למעיינות מורשתו לא"י כולה ולירושלים עיר הקודש בירת ישראל לנצח נצחים היו ברוכים!

 

נגישות