שיחה ליום העצמאות – תשס””ו

שיחה ליום העצמאות – תשס””ו
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל

“”אינני יכול להתחיל להבין את חוסר הדעת הנורא הזה. מדינת ישראל היא יצירה שהוקמה ע””י הקב””ה, וכי לא נודה לו? מה כל הדיבורים המשונים האלו לומר חצי הלל, או רבע הלל?””


נגישות