שר הבינוי והשיכון אורי אריאל

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל- יום ירושלים תשע"ד- היכל ישיבת מרכז הרב
 
ברשות ראש הישיבה הרב שפירא ברשות כבוד הרבנים, ברשות מכובדי כולם ברשות ראש העירייה, אני שמח ונרגש להיות אתכם פה היום. היום הייתי בהר הצופים עם עובדי משרד הבינוי והשיכון אחרי שהנחנו אבן מקדש למקדש מעט תפארת ישראל בעיר העתיקה, משם המשכנו ב"ה לישיבת ההסדר ברמת גן ועכשיו ב"ה אנחנו פה ועוד היד נטויה. עולם של תורה עולם של חסד עולם של רוחניות ולא חיפוש אחרי הגשמיות, אנשים שיושבים מתמידים אתם התלמידים והרבנים שנושאים את עול של תורת ישראל כי מציון תצא תורה ודבר ה" מירושלים.
לפני 47 שנים שוחררו חלקי ארץ ישראל ולא רק ירושלים, סיני, יהודה ושומרון, חברון ושילה, רמת הגולן, אבל במרכזם ירושלים, ובמרכזה הר הבית מקום בית מקדשנו. ואנחנו הנחנו היום את אבן הפינה למקדש מעט, בתפארת ישראל מחכים למקדש רבא, רוצים בית מקדש! אמר הרב הראשי ואני אצטרף, רוצים ברגל הקרוב לעלות לראות ולהקריב קרבן. צריך לומר פה גילוי, שלא תדעו חלק מהאמת, אני כהן אז יש לי אינטרסים בעניין מתנות כהונה קצת, עניינים. אבל גם בלי קשר לזה, לא לי, לא  נדמה לי אני יודע יש פה עוד כהנים אנחנו לא נסחור במקדש ובמזבח למען יהיה שלום, הבית השלישי יהיה שלום בין כל הכהנים אתם תראו בעז"ה.
ירושלים שחוברה לה יחדיו לפני 47 שנים ולא תחולק עוד ואין הקפאות, ולא תהינה הקפאות אנחנו לא מקפיאים את הדבר הזה! איך אפשר להגיד בירושלים בתשע"ד את המילה הזו שאני לא רוצה לחזור עליה! אין בכל העולם מקצה ועד קצה מציאות שיהודי לא יכול לבנות את ביתו בכל מקום בכל זמן כמו כל בנאדם אחר. ולא נשלים עם העיכובים ועם ההגבלות, לא בירושלים ולא ביו"ש ונמשיך לבנות בכל חלקי ארצינו! נאמר פה היום בישיבה החשובה הזאת, בין הירדן לים תהיה רק מדינה אחת והיא מדינת ישראל!
אנחנו ב"ה הולכים ומתחזקים בכל התחומים, כבר היום יש כמחצית העם היהודי בארץ ישראל ואם זה לא בדיוק מחצית יכול להיות שעוד קצת, רוב מניין וגם רוב בניין בתורה נמצא בא"י לא בגלות כפי שהיה עשרות בשנים מאות בשנים עד לשואה ועד תקומת מדינת ישראל. ואנחנו מחוייבים לעזור לעולם התורה ללא שום הבדל בין דתיים לאומיים לחרדים ולכל קבוצה אחרת, ואנחנו עושים את זה ונעשה עוד יותר בתחום הזה, זה חובתנו! וזה תפקידנו ובשל כך נבחרנו ואנחנו נעשה את זה.
בימים אלה בחודשים אלה רבו המאתגרים אותנו בחיי דת ומדינה, ואנחנו יושבים וליבנו שותת דם על הצעות חוקים שהדעת לא סובלת אותם, והלב ממאן לקבל אותם ואנחנו לא משלימים, ולא נאפשר להעביר חוק שבין מרכאות קוראים לו המתת חסד, היהיה דבר כזה? שפה במדינת היהודים מישהו יקצר את חייו של מי שקיבל את נשמתו מהקדוש ברוך הוא? לא יקום ולא יהיה בעזרת ה", האתגרים הם גדולים, זה מסובך אבל אנחנו מתמודדים איתם ונשתדל שהמדינה הזאת אכן תהיה מדינה יהודית!
בעזרת ה" נמשיך ונתגדל בבניין התורה ובבניין הארץ והעם, ואני קורא לכל עם ישראל על כל גווניו להיות שותפים בהכרה שזה וחג של גאולה, שזוהי מלחמת גאולה מלחמת 6 הימים ובעזרת ה" נחזור לגוש קטיף ונחזור לרחבי סיני ולכל יהודה ושומרון במהרה בימינו אמן!
 

נגישות