שר החינוך גדעון סער

שר החינוך גדעון סערשר החינוך גדעון סער – יום ירושלים תשע"ב- היכל ישיבת מרכז הרב
 
כבוד הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב, כבוד הרב יונה מצגר הרב הראשי לישראל, ידיד נפשי יו"ר הכנסת ראובן ריבלין איש ירושלים, קהל נכבד חג שמח!
אני מבקש לפתוח בשבח האכסניה הזאת שנותנת כוחות לעם ישראל, כוח כפשוטו בחינוך הקשור לממלכתיות, המחנך לשירות בצבא ההגנה לישראל. וכוח במובן הרוחני שמלמד אותנו על כוחה של זכותה על הארץ שליבה ירושלים, וב"ה הייתה לי וליו"ר הכנסת הזכות לשנות דבר חשוב, ולתת תקצוב עודף ולשנות דברים שהיו מקדמת דנא ולתקצב תקצוב עודף לישיבות המחנכות לשירות בצה"ל ובהם כמובן ישיבת מרכז הרב.
אשרינו כולנו שזכינו לחיות במדינה יהודית בבירת ישראל שאוחדה לה יחדיו, שחוברה לה יחדיו. חלום של דורות של יהודים, דורות על דורות על דורות של יהודים, ואשרינו שאנחנו רואים בכל מקום ביום ירושלים הזה את השמחה הגדולה על ירושלים, את האהבה הגדולה על ירושלים ואת  הנחישות של עמ"י לשמור על ירושלים, נכון, איחודה לפני 45 שנים, אבל הזכות שלנו על ירושלים לא נולדה ב1967, אנחנו חוגגים את העיר שיסודה על תשתית של יותר מ3500 שנה! אשר בה ירושלים היא הבירה הרוחנית הפוליטית ההיסטורית של עמ"י מאז שדוד המלך קבע אותה לבירת הממלכה היהודית הראשונה. והחובה שלנו לשמור על ירושלים כרוכה שזורה , קשורה ליכולת שלנו לומר באזני עצמינו באזני עמינו וגם באזני זרים לעמוד על האמת, והאמת, אומרת תורה, שירושלים מוזכרת בספר הספרים 349 פעמים והשם ציון עוד 108 פעמים נוספות והאמת אומרת לא רק שבכל דור ודור כל הדורות היכן שהיו יהודים ירושלים היתה איתם, בליבם, בתפילתם בכיסופם בגעגועים, והאמת הפשוטה אומרת גם שמעולם בהיסטוריה לא היתה ירושלים בירתו של עם אחר זולתה, את הדברים האלו אנחנו צריכים לחזור ולשנן ולומר מול השקר שמציבים אויבינו אבו מאזן, הפלסטינים וכל העולם הערבי שמדברים כולל השבוע, ייהודה של ירושלים, מה זה ייהודה של ירושלים? כל מה שנחרט בתרבות עולם  בשמה של ירושלים הוא יהודי, כל דבר! היה קיסר בשם אדריאנוס שרצה להשכיח מלב עם ישראל את ירושלים קרא לירושלים איליה קפיטולינה, האם יש מישהו שיודע היום מה זאת איליה קפיטולינה? ירושלים כל אחד בכל מקום יודע מה זה, בירת ישראל הנצחית בלתי ניתנת לערעור לאורך למעלה מ3000 שנה!
אמר יו"ר הכנסת בדין שבצער עדיין יש כאלה בתוכנו שעדיין מסייעים לערער את העמידה שלנו על ירושלים, זה תמיד התלבטות ביום חג, עד כמה צריך או לא צריך להזכיר אותם, או לצטט דברים שהם בבחינת איוולת נראה לי שהרי זה דבר ברור היום שהתגובה שבאה בלב הציבור גמרו האשליות על השורשים העמוקים של העם הזה התקופה הזאת חלפה, ובידנו באמצעות החינוך על כל רבדיו חינוך שתקופה כזאת חלילה לא תחזור, שירושלים בירת ישראל לא תחולק עוד לעולם!
הדיבור הזה כפי שאמר כבוד הרב אנחנו פועלים במשך כל ימות השנה, אנחנו כבר 3 שנים מדי שנה במסגרת נעלה לירושלים חצי מיליון תלמידים כל שנה עולים לירושלים בכל שכבות הגיל וחווים את ירושלים דרך העיניים ודרך הרגליים, והיום בפעם הראשונה בצהרי היום אדוני יו"ר הכנסת תלמידי כיתות ה" השתתפו בפעם הראשונה בחידון ארצי חידון ירושלים, תלמידי בית הספר היסודי, ואנחנו בעז"ה נשקוד בכל הדרכים על כך שבני הנוער ישאו את אותו מטען שאנחנו קיבלנו הם יקבלו אותו ויעבירו אותו לדורות הבאים, זו העמידה על האמת, חומת המגן האמיתית על זכותנו על ירושלים ובירושלים, תודה רבה וחג שמח!
 
 
נגישות