שר התחבורה ישראל כץ

שר התחבורה ישראל כץ
שר התחבורה ישראל כץ – יום ירושלים תשע""ג – היכל ישיבת מרכז הרב
 
ברשות תלמידי הישיבה, כבוד הרבנים הראשיים, כבוד הרבנים חברי השרים סגן השר חברי הכנסת, אני שמח להיות כאן הערב, גם לפגוש חברים מישיבת  אור עציון שלמדנו ביחד בהנהגתו של הרב חיים דרוקמן מאז ועד היום, בכלל אני שומע את הדברים והאווירה וחש געגוע, וכבוד ראש העיר ירושלים.
היום לפני 46 שנים שחררה חטיבת הצנחנים את ירושלים, זה היה רגע היסטורי בתולדות עמינו, שבזכותו נוסף ללוח השנה העברי חג חדש יום ירושלים. כמו חגים ומועדים אחרים יום זה נועד להזכיר לדורי דורות אירוע משמעותי בחיי עמי, אירוע שמזכיר גבורה והקרבה של חיילי צהל וכפי שרבים מאיתנו מאמינים, גם נס משמיים. גילוי של השגחה אלוקית כמו שנאמר ברוך שעשה ניסים לאבותינו ולנו בימים ההם בזמן הזה. ניתן לראות סימן נוסף בכך שבדיוק בתאריך זה כח באייר עלה ארצה הרב אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה מייסד ישיבת מרכז הרב, יום זה היה כה חשוב בעיניו עד שנהג לציין אותו מדי שנה, עשר שנים לאחר עלייתו הוא כתב לבנו הרב צבי יהודה, מילים שנשמעות כמעט נבואיות. זה היום הגדול שזיכנו צור ישראל ברוך הוא לבוא לארץ חמדתו ולראות בעיננו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קדשו. הרב קוק תמיד דיבר באזני תלמידיו על אתחלתא דגאולה, אך זכורים במיוחד הדברים שנשא בערב יום העצמאות ה19 למדינת ישראל וכך אמר "איפה חברון שלנו אנחנו שוכחים את זה? והיכן שכם שלנו ויריחו שלנו? איה הם? הנשכחם ? וכל עבר הירדן שלנו? כל רגב ורגב כל ד" אמות, כל חבל ארץ וכברת אדמה השייכים לארץ השם, הבידינו לוותר אפילו על מילימטר אחד מהם?" והנה לא חלפו שלשה שבועות והתברר לכל שדברי ראש הישיבה היו נבואה שהתקיימה בנו ממש. ירושלים שוחררה ואוחדה והכותל המערב שוב בידינו, כמו בימי בית המקדש לפני 2000 שנה. שנה לאחר מכן יזם בנו של הרב הרב צבי יהודה את יום ירושלים הראשון, לא אוכל לנסח את משמעותו של יום זה טוב יותר מאשר בלשונו של חוק יום ירושלים שעליו החליטה הכנסת בשנת 1998. "את מהות ירושלים רום התקוות ופסגת השאיפות שאותה אנו מעלים על ראש שמחתנו, יש לציין ולייחד ביום המסמל את מרכזיותה בחיי עמ"י אשר שב לארצו הקים את מדינתו והכריז על ירושלים כבירתו הנצחית." הצנחנים אשר נפלו בקרב על שחרור ירושלים בשנת 1967 הצטרפו לרבים אחרים אשר מסרו את נפשם למען המשך הקיום היהודי בירושלים. החל מפרעות 1920 דרך פרעות תרפ"ט ותרצ"ח הרוגי מלחמת העצמאות הרוגי הפיגועים ומעשי הטרור ועד ל8 תלמידי הישיבה שנרצחו ממש כאן לפני 5 שנים בעודם שוקדים על לימוד התורה אך כפי שאמר הסופר הגדול שלנו שי עגנון א"י אינה נקנית אלא בייסורים וכל שחביבה עליו א"י ומקבל עליו ייסורים באהבה זוכה ורואה בבניינה. איננו נרתעים מהמחיר הכבד, איננו פוחדים מאומות הועלם ואיננו חוששים ממה יגידו, ירושלים היא שלנו ותישאר שלנו לנצח נצחים!
מאז אותו יום שבו כבש דוד המלך את ירושלים לפי כ3000 שנה ועד עצם היום הזה ירושלים היא מוקד שאיפותיו הדתיות והלאומיות של עמ"י, גם כאשר גלינו מארצינו הוספנו להתפלל ולקוות שיום אחד נשוב אליה, כדברי ספר תהילים אם אשכחך ירושלים תשכח ימני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. לא לחינם אנו חוזרים על פסוק זה באחד הרגעים החשובים בחייו של כל יהודי ביום החתונה ונזכרים הן בצער על החורבן ועל הגלות והן על השמחה על החזרה לארץ אבותינו.
ממורי ורבי ראש הישיבה שבה למדתי בצעירותי הרב חיים דרוקמן שליט"א למדתי שלא המדרש עיקר אלא המעשה, וכך אני משתדל לעשות יום יום, אני גאה להיות חבר בממשלת ישראל עם חברי שיושבים כאן ממשלה בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שעושה בשליחות מדינת ישראל בסין הרחוקה, ממשלה שמאמינה במעשים ולא רק בדיבורים. אחיזתנו ודבקותינו בירושלים אינם נמדדות רק בהצהרות אלא בפעולות מעשיות שנועדו לחזק את מעמדה של עיר הבירה שלנו, אני מתחיל בימים אלו קדנציה שנייה כשר התחבורה ובמסגרת תפקידי הקציתי משאבים חסרי תקדים למטרה חשובה זו. מתוך הכרה כי תשתיות התחבורה מהוות תשתית לצמיחה חברתית, כלכלית ולאומית. הקדשנו מאמץ מיוחד לקידום פרוייקטים תחבורתיים רחבי היקף בירושלים וסביבותיה. הראשון שבהם הוא כמובן הרכבת הקלה נפלה בחלקי הזכות הגדולה לחנוך את הרכבת הקלה ומערך התנועה החדש בירושלים, ולראות את התגשמותו של החזון שלאורך הדרך רבים פקפקו בו. הרכבת הקלה הפכה את ירושלים לעיר המתקדמת ביותר בישראל מבחינה תחבורתית, אנחנו גם משפרים בה גם כל הזמן כל מיני דברים, לרווחת התושבים בה והמבקרים בה
אם נחזור לספר תהילים עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, על כך דרשו חז"ל שהיא עושה את כל ישראל חברים. דהיינו כשישראל עולים לרגל לירושלים בטלים המעמדות וכולם נקהלים יחדיו. בימים האלה מתחילות העבודות להארכת הקו הראשון עד לנוה יעקב בצפון ובית החולים הדסה בדרום, ובמקביל מתוכננים קווים נוספים אשר יחברו את כל חלקי העיר ברשת תחבורה מהירה ונוחה. ומכיוון שלעתיד לבוא יתקבצו בירושלים כל הגויים והלאומים, אנו עובדים גם עכשיו על כל הדרכים המובילות אליה מכל 4 רוחות השמיים. מכיוון מערב מתקדמת במרץ סלילת קו הרכבת המהירה מת"א לירושלים אשר יקצר את זמן הנסיעה ל28 דק" בלבד, זהו פרוייקט יקר ומורכב הכולל מערכות גשרים ומנהרות שאותן הצלחנו לקדם בנחישות מתוך אמונה בחשיבותו הלאומית. במקביל התחלנו את שדרוגו של כביש מספר 1 מת"א לירושלים שהפוך את הנסיעה למהירה בטוחה ונוחה יותר. מקדמים גם את כביש 16 שיתחיל במחלף מוצא וישמש כניסה נוספת שתגיע הישר לשכונות המערביות של העיר. מכיוון צפון יחד עם ראש העיר ירושלים וראש הממשלה חנכנו רק שלשום את כביש 20 במחלף על שם בנציון נתניהו אביו של רה"מ. שמהווה בשורה גדולה עבור תושבי צפון ירושלים ומטה בנימין בדרכם לעבודה, וממנה ומחברים אותם אל כביש בגין ו443. מדרום אנו מאריכים את כביש בגין שיחבר את העיר לישובי גוש עציון ולחברון כולל עד לדרך הבנים אותה חידשנו והקמנו שמובילה עד למערת המכפלה.
לפני שאסיים ברצוני להעלות מחשבה בעקבות פרשת השבוע פרשת במדבר שבה מוזכרת לראשונה המילה דגל: "איש על דגלו באותות לבית אבותיו יחנו בנ"י", בהמשך מפרט הכתוב כל שבט וכל בית אב ולכל אחד מהם מקום ודגל משלו, מהכתוב עולה כי בימים ההם העם היה עדיין בשלב שבו היה צריך דגל ומחנה לכל שבט, היום אנו בעידן שונה, אין לנו שבטים, ובמקום 12 דגלים בצבעים שונים, יש לנו דגל אחד דגל כחול לבן! אני מקווה ומאמין כי בנושא ירושלים נצליח להתגבר על המחלוקות ועל הפלגנות ולעמוד מאוחדים וחזקים מאחורי דרישתנו הבלתי מתפשרת ירושלים שלנו בירת הנצח של עם ישראל תישאר מאוחדת ושלמה לעד
מרן הרב קוק קבע את המשולש של עמ"י תורת ישראל וא"י, תורת ישראל היא המקור לערכים שלנו ליסוד קיומנו כעם, בה מעוגנת זכותנו על א"י, בה נמצאת מערכת כללים של ערכים מוסרים כללים, שהפכו לקוד ערכי לתרבות האנושית כולה. אם נדע לשמור על זהותנו נוכל לכל האתגרים שלפנינו ולירושלים נודע עתיד מזהיר כדברי ישעיהו הנביא "שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, שמחו את ירושלים את ירושלים וגילו בה כל אוהביה" תלמידים ומורים יקרים, שאו עינכם סביב וראו כולם נקבצו ובאו לכם ולכבודה של ירושלים. ישיבת מרכז הרב פעילה למען שלמות העם והארץ בדרכה הייחודית. היודעת לשלב ספרא וסייפא וזכות רוח זו ודרך זו מתברר לקמים עלינו לכלותינו שלא יוכלו לנו ברוח ובדרך הזו ננצח, אשרי הדור ואשרינו שזכינו לעמוד כאן היום כולנו יחד בירושלים מאוחדת שלמה כאשר הרוח היהודית במרכזה, חג שמח במרכזה.
 
 
 

נגישות