יו”ד סימן פט 4 ספק שש שעות וטעה ובירך על חלב לאחר בשר