יו"ד סימן פט, ספק שש שעות וטעה ובירך על חלב לאחר בשר

נגישות