האם חמץ נחשב איסורא בלע או היתרא בלע – או"ח סימן תנא

נגישות