ביטול מין במינו לח בלח ויבש ביבש – יו"ד סימן צח

נגישות