פסיקת ההלכה בקקב או חוזר וניעור – יו"ד סימן צ"ט

נגישות