יו"ד סימן קא, חתיכה הראויה להתכבד ודבר שבמנין

נגישות