יו"ד סימן קט, ביטול מין בשאינו מינו יבש ביבש

נגישות