היחס בין הכנה למניעת הפסד – או"ח סימן שכ"ב

נגישות