היתר טוח בטיט והקדמה לדין הטמנה במקצת – או"ח סימן רנ"ד

נגישות