או"ח סימן רנ"ג, הוספת מים חמים לקדרה שמצטמקת

נגישות