החיוב במלאכה הנגמרת לאחר זמן -או"ח סימן רנ"ד

נגישות