או"ח סימן ש"ז, אמירה לגוי במקום שאין הנאה ממלאכת הגוי

נגישות