צורך גופו בכלי שמלאכתו לאיסור כשאפשר בלעדיו – או"ח סימן ש"ח

נגישות