שברי מוקצה מחמת חסרון כיס – מוקצה בבגד רטוב – או"ח סימן שח

נגישות