יסוד דין כלי שמלאכתו לאיסור – או"ח סימן ש"ח

נגישות