פסיקת הלכה במוקצה מחמת איסור – או"ח סימן שח

נגישות