בניין וסתירה בכלים מחלוקת הראשונים – או"ח סימן שי"ד

נגישות