או"ח סימן שי"ז, שיטת רשי בדין קשר של קיימא

נגישות