מעשה שבת באיסור הוצאה ותחומין – או"ח סימן שמ"ה

נגישות