או"ח סימן ש"כ, שרייה וכיבוס בחומרים סינטטים

נגישות