דין לישה לאלתר וממרח באוכלין – או"ח סימן שכ"א

נגישות