חמים שהוחמו בערב שבת ובשבת – או"ח סימן רנ"ג

נגישות