גזירת שחקית סממנים ברפאוה שלא נעשית בסממנים – או"ח סימן שכ"ח

נגישות